سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم کریم دهنوی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
محسن قرائت – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
محمد علی گلعذار – دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید نجار آذری – شرکت آلوماکس کانادا

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ساختار میکروسکوپی شمش ریختگی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ شامل اندازه دانه ها، توزیع مجدد شبکه تقریبا پیوسته یوتکتیکی و ترکیب فازی و خواص متالورژیکی آن ارزیابی شده است . این شمش ها به روش نیمه مداوم -تبرید مستقیم تهیه شده اند. بررسی های متالوگرافی نشان داد ساختار میکروسکوپی شمش ریختگی حاوی دندریتی های آلومینیم بوده که توسط شبکه تقریبا پیوسته یوتکتیکی احاطه شده است . انجام عملیات ترمومکانیکی توس ط فرایند آهنگری و سپس تبلور مجدد ضمن کاهش اندازه دانه ها سبب حذف شبکه پیوسته یوتکتیکی و توزیع یکنواخت ذرات فاز ثانویه در ریزساختار شده است . نتایج آزمایش های کشش و خوردگی تنشی نشان می دهد همین امر سبب بهبود استحکام، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی تنش ی آلیاژ شده است . نت ایج حاصل از تفرق اشعه ایکس و انجام آنالیز شیمیایی توسط EDAX نشان دهنده بهبود بافت آلیاژ و حضور رسوب های Mg2Si و رسوب هایی بر پایه آهن و آلومینیم در ریزساختار است . بررسی فراکتوگرافی سطوح شکست نمونه های آزمایش خوردگی تنشی نشان دهنده شکست ب ین دندریتی در نمو نه های شمش ریختگی و شکست نرم در نمونه های ترمومکانیکی شده است که بیان گر بهبود مقاومت در برابر خوردگی تنشی در نمونه های ترمومکانیکی شده است .