سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید صغیری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه شیراز
دکتر سید محمد جعفر هادیان فرد – دانشیار بخش مهندسیمواد- دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه فولاد زنگ نزن گسترده ترین ماده برای ترمیم اجزای داخلی بدن به شمار میاید فولاد زنگ نزن با کیفیت کاشتنی باید دارای ساختار تک فازی آستنیتی بدون فریت دلتا باشد فریت دلتا یک فاز ثانویه نا خواسته در فولاد زنگ نزن برای کاشتنی ها میباشد زیرا باعث کاهش خواص خوردگی و نیز ایجاد خاصیت مغناطیسی میباشد عوامل متعددی در ایجاد فریت دلتا نقش دارند که مهمترین آنها ترکیب شیمیایی فولاد میباشد عوامل دیگری مانند عملیات حرارتی و مکانیکی نیز میتوانند تاثیر گذار باشند که در این تحقیق سعی در بررسی این موضوع گردیده است به همین جهت نمونه هایی از جنس فولاد ۳۱۶ ال تهیه و بر روی آنها درصدهای مختلف عملیات مکانیککی از صفر تا ۶۰% در محدوده دمایی۸۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه و نیز در دمای محیط انجام گردید و درصد فریت دلتا در آنها هم توسط دستگاه فریت اسکوپ و هم از طریق متالو گرافی اندازه گیری گردید و دیده شد که انجام عملیات مکانیکی در دماهای بالا بخصوص در محدوده ۱۲۰۰ درجه باعث افزایش درصد فریت دلتا به میزان قابل توجهی میگردد