سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی، دان
جعفر راثی زاده غنی – استادیاردانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه
رضا تقی آبادی – دانشجوی دکترا مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهر

چکیده:

آلیاژهای ریختگی آلومینیم- سیلیسیمبه دلیل برخورداری از خواص مطلوب ریخته گری، مقاومت به سایش بالا، مقاومت به خوردگی مناسب، قابلیت عملیات حرارتی و قابلیت ایجاد نسبت استحکام به وزن بالا کاربرد روزافزاونی در صنایع مختلف پیدا نموده اند. در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی T6 بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ ۳۳۲ حاوی ۱/۲ درصد آهن مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، انجام عملیات حرارتی بر روی نمونه ها علاوه بر تغییر مورفولوژی تیغه های فاز سیلیسیم یوتکتیک از حالت سوزنی به کروی، موجب انحلال و خرد شدن ترکیبات غنی از آهن مخرب و سوزنی شکل فاز β-Al5FeSi و کاهش نقاط تمرکز تنش می شود. میزان کاهش طول این فاز نامطلوب با افزایش زمان عملیات محلول سازی افزایش می یابد، بطوریکه پس از ۱۴ ساعت عملیات محلول سازی در دمای ۵۲۰ درجه سانتیگراد، طول متوسط تیغه های بتا نسبت به نمونه ریختگی حدود ۷۰ درصد کاهش می یابد. تغییرات فوق در ریز ساختار باعث بهبود خواص سایشی این آلیاژها می گردد.