سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاهش اندازه دانه ساختارهای درشت شمش های ریختگی یکی از اهداف اصلی در فرآیندهای ترمومکانیکی فولادها محسوب می شود. در این پژوهش اثر زمان عملیات همگن سازی در محدوده ۱۳-۳ ساعت در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد بر کاهش اندازه دانه فولاد زنگ نزن ریختگی AISI 301 بعد از شرایط متفاوت نورد داغ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری به کمک میکروسکوپ نوری انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که کوچکترین اندازه دانه ۳۵µm زمانی که عملیات همگن سازی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۹ ساعت و سپس نورد داغ در محدوده دمای ۱۲۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد با کرنش و نرخ کرنش به ترتیب ۰٫۸ و ۱٫۲ s (1-) انجام گردد، بدست می آید. در ادامه آنیل در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه منجر به کاهش اندازه دانه ها تا ۱۵µm گردید. شرایط بهینه عملیات همگن سازی به متغیرهای نورد داغ بستگی دارد و با افزایش کرنش و نرخ کرنش زمان مناسب همگن سازی در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کاهش می یابد.