سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
مهرداد آقایی خفری – دانشیار گروه مهندسی مواددانشکده مکانیک

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر عملیات حرارتی برروی خواص مکانیکی بعدی آلیاژ PH15-5 بررسی شده است عملیات حرارتی بصورت عملیات انحلالی و سپس عملیات پیرسختی در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد و برای مدت زمانهای ۱ تا ۶ ساعت انجام شد. تاثیر عملیات حرارتی بر خواص بعدی بصورت تغییرات سختی، تنش تسلیم و استحکام کششی در دمای محیط ارزیابی گردید نتایج سختی سنجی و تستهای کشش حاکی از تشکیل فاز ثانویه جدید ( رسوبات غنی از مس) در طول عملیات پیرسختی است همچنین این نتایج نشان دهنده دسترسی به ماکزیمم خواص در فرایند پیرسختی برای مدت زمان ۶ ساعت به دلیل رسوب پیوسته این فاز است که سرعت تشکیل آنها با گذشت زمان کاهش می یابد افزایش خواص کششی ناشی از برهمکنش بین نابجاییها و رسوبات کوهرنت و ناپایدار مس می باشد ریزساختار نمونه ها نیز در دو مرحله عملیات حرارتی توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد.