سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گروه صنعتی مواد، دانشکده مکانیک،
مهرداد آقایی خفری – دانشیار مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی، بر روی خواص مکانیکی بعدی آلیاژ ۱۵-۵PH بررسی شده است. عملیات حرارتی بر روی آلیاژ به صورت عملیات انحلالی و سپس عملیات پیرسختی در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد و برای مدت زمان های ۱ تا ۶ ساعت انجام شد. تاثیر عملیات حرارتی بر خواص بعدی بصورت تغییرات سختی، تنش تسلیم و استحکام کششی در دمای محیط ارزیابی گردید. نتایج سختی سنجی و تستهای کشش حاکی از تشکیل فاز ثانویه جدید در طول عملیات پیرسختی است، که این فاز همان رسوبات کوهرنت غنی از مس می باشند. همچنین این نتایج نشان می دهند ماکزیمم خواص در فرآیند پیرسختی برای مدت زمان ۶ ساعت در نتیجه رسوب پیوسته این فاز هستند که سرعت تشکیل آنها با گذشت زمان کاهش می یابد. افزایش خواص کششی ناشی از برهمکنش بین نابجاییها و رسوبات مس می باشد. ریز ساختار نمونه ها نیز در دو مرحله عملیات حرارتی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM بررسی شد.