سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران شیرانی – کارشناس ارشد شرکت پایامواد
بهزاد نیرومند – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چدنهای پرسیلیسیم مقاوم به خوردگی با ۱۵ درصد سیلیسیم از ارزان ترین آلیاژهای مقاوم به خوردگی در محیط های اسیدی می باشند ولی ریخته گری این چدنها بسیار مشکل است و ضایعات زیاد در روند تولید باعث افزایش قیمت آنها می شود این تحقیق جهت بهبود بخشیدن به سا ختار و خواص مکانیکی آلیاژ مذکور انجام شد هشت ذوب چدن با ترکیب پایه یکسان با ۱۴/۵ % سیلیسیم و افزودن عناصر آلیاژی Ca,Cr,Ti ,Ni ,Nb ,Mo ,Mg ,Cu درقالبهای ستاره ای با ضخامت مقاطع مختلف ریخته گری شدند. نتایج نشان داد نمونه حاوی ۱/۳ درصد مس دارای ساختار تقریبا یکنواختی درضخامتهای ۱۰ ، ۵ و ۳۰ میلیمتر است و حضور مس باعث می شود درهمه ضخامتها گرافیتهای ورقه ای نوع a تشکیل شوند. تنش شکست برای این نمونه ۱۷۲ مگاپاسکال اندازه گیری شد که نسبت به بقیه ذوبها بجز ذوب حاوی کر م – مولیبدن بالاتر بود.