سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالکریم اجرایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مجید رجایی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

بر یک عنصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان می باشد . حد کفایت و سمیت این عنصر نزدیک به هم می باشد و این امرسبب شده که اکثر گیاهان زراعی و باغی دچار کمبود یا سمیت این عنصر باشند . بنابراین در تغذیه بر باید دقت زیادی به عمل آورد تا گیاه دچار کمبود یا سمیت این عنصر نشود . چنانچه مقدار ب קֱر در ماده خشک گیاهی حدود ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه باشد غلظت آن طبیعی است . البته در بعضی از گیاهان نظیر پسته این غلظت ممکن است به ۶۰ تا ۹۰ میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک هم برسد . در مناطقی که میزان تبخیر بیش از بارندگی است ب קֱر در خاک انباشته شده و سبب صدمه به گیاه می شود . غلظت مجاز بر در آب آبیاری برای گیاهان حساس نظیر آوکادو، سیب، لوبیا و مرکبات ۰/۳ میلی گرم در لیتر، برای گیاهان نیمه مقاوم نظیر یولاف، ذرت و سیب زمینی ۱ تا ۲ میلی گرم در لیتر و برای گیاهان مقاوم نظیر هویج، یونجه و چغندرقند ۲ تا ۴ میلی گرم در لیتر می باشد . زمانی که بر خاک کمتر از ۰/۵ میلی گرم در کیلوگرم باشد، کمبود بر در اکثر گیاهان مشاهده می شود . در صورتیکه اگر مقدار بر در خاک بیش از ۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک باشد برای اکثر گیاهان زراعی، باغی و زینتی سمی است . در مناطق
جنوبی کشور بالا بودن غلظت بر در منابع آب زیرزمینی می تواند سبب اختلال در رشد اکثر محصولات کشاورزی و از جمله مرکبات که به مسمومیت بر حساسند شود . بنابراین بررسی و ارائه راهکارهای کاهش سمیت بر از اهمیت خاصی برخوردار است . از جمله راههای کاهش سمیت بر عبارتند از آبشوئی خاک، استفاده از ارقام و پایه های مقاوم، افزودن گچ به خاکهای شور که سبب بهبود نفوذ آب و تبدیل متابورات سدیم محلول به متابورات کلسیم با حلالیت کمتر می شود و بالاخره استفاده از عناصر غذائی است که می توانند با ب קֱر رقابت کرده و مانع از جذب آن شوند . با توجه به مطالب فوق این تحقیق به منظور بررسی اثر چهار عنصر کم مصرف روی، آهن، منگنز و مس بر کاهش غلظت و اثرات سمیت بر در دانهالهای لیموترش انجام گرفت.