سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهین نوربخش – کارشناس ارشد خاکشناسی
احمد غضنفری – استادیار مهندسی زراعی

چکیده:

آلاینده های شیمیایی از جمله عوامل ایجاد اختلال در اکوسیستم به شمار می روند. از میان آنها فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و آثار زیان بار فیزیولوژیکی بر جانداران حائز اهمیت هستند. تعدادی از این آلاینده ها با حل شدن در آب و یا باقی ماندن در خاک جذب گیاهان شده و در صورت بیش از حد بودن این مواد باعث مسمومیت گیاه می گردند. که به صورت تغییر رنگ برگ و یا پژمردگی ظاهر میگردد.در این مقاله اثر غلظت های مختلف چهار فلز سنگین کرم، کادمیم، نیکل و سرب بر روی رشد و بر روی قستمهای مختلف سه گیاه تربچه، کاهو و گندم با روش طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادند که بطور کلی با افزایش غلظت فلزات نامبرده رشد گیاه کاهش یافته و بر تجمع این مواد در قسمت های مختلف گیاه می افزاید.در مجموع دو فلز کادمیم و کرم بیشتر در برگ گیاهان متمرکز می شوند. تجمع سرب در ریشه بیشتر وجود دارد و نیکل عمدتاً در دانه های گیاهی تجمع پیدا می کند.