سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرناز عین خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران
حمیدرضا نجفی دژده منفرد – دانشجوی دکترای دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران
جعفر رائی زاده غنی – استادیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به فولادهایی با استحکام بالا، قابلیت جوشکاری و چقرمگی مناسب،منجر به استفاده گسترده از فولادهای میکروآلیاژ در صنایع امروز شده است. در پژوهش حاضر فولاد میکروآلیاژی حاوی وانادیم و ترکیب پایه فاقد عنصر میکروآلیاژی جهت مقایسه، پس از ریخته گری در کوره القایی، تحت عملیات حرارتی بازگشت قرار گرفتند. در ابتدا مطالعات ریزساختاری بر روی نمونه ها انجام شد و کسر حجمی پرلیت، اندازه دانه های فریت و فاصله بین لایه های پرلیت در شرایط مختلف اندازه گیری شد. سپس نمونه های کشش و ضربه جهت بررسی خواص مکانیکی تهیه شدند. افزودنعنصر میکروآلیاژی وانادیم در حالت ریختگی باعث افزایش سختی و استحکام می شود که می تواند ناشی از تشکیل رسوبات کاربونیتریدی، افزایش کسر حجمی پرلیت و ریزدانگی فریت باشد. پیرسازی نمونه های ریختگی در زمان و دماهای مختلف نشان داد که عملیات حرارتی بازگشت باعث افزایش سختی و استحکام می شود که می توان آن را به مکانیزم رسوب سختی نسبت داد که سختی ها بسته به دما و زمان عملیات حرارتی بازگشت تغییرمی کند. در هر دو حالت ریختگی و پیر سازی شده چقرمگی و انرژی ضربه پایین است که تایید کننده مکانیزم های پیشنهاد شده است.