سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی رناسی – واحد مهندسی تحقیق و توسعه، شرکت کهرنگ لاستیک اصفهان
ماهیار پالهنگ –
مهرو پالهنگ –
شهرزاد میرانی –

چکیده:

دستیابی به خواص مهندسی مورد نیاز برای پاسخگویی ضربه گیرهای لاستیکی بنادر به شرایط عملکرد واقعی و نیز همسان سازی ضربه گیرهای تولیدی از یک نوع جهت نصب مجموعه ضربه گیرهای تولیدی بر روی یک اسکله بطور کامل و یا بخشی از یک اسکله بزرگ مستلزم این است که اولا طراحی آمیزه لاستیکی ضربه گیر با دقت و بر اساس استاندارد های طراحی آمیزه جهت نیل به خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نظر صورت می گیرد ثانیا تاثیر پذیری خواص مکانیکی اجزاء و عناصر آن بر روند طراحی فرمول هم در تولیدهای اولیه و هم در تیراژهای تولیدی از هر نوع ضربه گیر کاملا مشخص و تعیین شده باشند لذا در این پروژه تحقیقاتی نه تنها صرفا عوامل موثر در فرمولاسیون که عواملی که به نحوی باعث مخدوش کردن و افت خواص اخذ شده اولیه و واقعی فرمول در زمان کل تولید هستند مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند بدین منظور عوامل تقویت کننده و تخریب کننده به دو دسته درونی و بیرونی طبقه بندی شده است.
عوامل درونی: هر عاملی که مستقیما جزئی از اجزاء خود فرمولاسیون بوده و نوع و مقدار آن عامل (از لحاظ کمی و کیفی) اثر تقویت کنندگی با تخریب کنندگی در فرمولاسیون دارد، عامل درونی خوانده می شود.
عوامل بیرونی: هر عاملی که مستقیما جزء و اجزاء عناصر فرمولاسیون نیست لیکن رعایت نکردن این عامل باعث خواهد شد که یک فرمول ثابت، خواص فیزیکی و مکانیکی بالاتر و یا پایینتر از محدوده استانداردهای مجاز طراحی را بدست دهد، خوانده می شود.