سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رقیمی – دکتری کانی شناسی
عزیز رحیمی چاکدل – دکتری تکتونیک
مجتبی قره محمودلو – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
مجید شاه پسند زاده – دکتری تکتونیک

چکیده:

حدود ۸۰ درصد منابع تامین آب آشامیدنی گرگان را آبخوان های زیارت، گرمابدشت و شصت کلاته و ۲۰ درصد آن را آبهای سطحی منطقه ( رودخانه های زیارت و النگ دره) تشکیل میدهند از داده ای شیمیایی مربوط به منابع تامین آب آشامیدنی برای تجزیه تحلیل هیدروژئوشیمیایی آبخوان شهر گرگان استفاده شده است. بنابر نمودارهای پایپر و دورو رخساره های هیدروشیمیایی آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه عمدتا از نوع بی کربنات کلسیم – منیزیم و کلروره ( بی کربنات ) کلسیم – منیزیماست.