سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جعفر هادیان فر – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمد اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

کاربرد گسترده کامپوزیتهای زمینه پلیمری در صنایع گوناگون و بسیاری از صنایع حساس -لزوم بررسی طول عمر این مواد در مجاورت برخی محیط ها را اجتناب میسازد.این تحقیق تلاشی برای برسی میزان تخریب برخی عوامل محیطی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی کامپوزیت اپوکسی LY5052با تقویت الیاف E-glassبه فرم woven fabricبا شماره ۱۰۰میباشد.بدین منظور محیط های اسد سولفوریک و هیدر کسید سدیم باPHهای مختلف و اشعه UV-اب دریا -بنزین-بنزین سوپر-روغن موتور-روغن هیدرولیک-نور خورشید-آب دریای مصنوعی و OVENبا دمای ۶۲درجه سانتی گراد بر روی نمونه ها اعمال گردید.اعمال هرمحیط برنمونه ها درمدت زمانهای متفاوتی صورت گرفت سپس توسط تست کشش و ضربه و SEM و میکروسکوپ نوری تاثیر هرمحیط برنمونه ها مورد بررسی قرارگرفت مشاهده شد که محیط های بازقوی و اسید قوی بیشترین تاثیر مخرب را برروی نمونه ها داشتند.