سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قادر غنی زاده – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
احمدرضا یزدانبخش – دانشکده بهداشت علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل افزایش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از عناصر مغذی و توجه متخصصین به اهمیت این آلودگیها، طراحی سیستم های مختلف فرآیند های تصفیه را دگرگون کرده است از میان فرآیندهای مختلف روش لجن فعال دستخوش تغییرات زیادی شده است، که از جمله آنها می توان به طراحی فرآیندهای بیولوژیکی حذف فسفر و حذف همزمان فسفر- نیتروژن اشاره کرد در طراحی و بهره برداری هر فرایند بایستی یک سری عوامل مخصوصاً ترکیب شیمیائی فاضلاب را در نظر بگیریم از جمله عوامل موثر بر فرایند نیترات سازی میتوان درجه حرارت، اکسیژن محلول، نسبت غذا به میکرو ارگانیسم BOD5/TKN، تاثیر فلزات سنگین را نام برد. بررسی تاثیر درجه حرارت نشان میدهد که دمای بهینه نیترات سازی مابین ۲۸ درجه تا ۳۹ درجه سانتیگراد است که این فرایند در دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد بازداشته می شود و این اثر بازدارندگی بر روی نیترو باکترها بیشتر از نیتروزو موناسها است. همچنین بررسی تاثیر فلزات سنگین(مس و نیکل ) بر روی نیترات سازی نشان میدهد که نیتروزو موناسها در مقابل فلزات سنگین نسبت به نیترو باکتریها حساس ترند.علاوه بر این تاثیر بازدارندگی فلز مس بیشتر از نیکل است، به طوریکه برای وقفه در نیترات سازی غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر از نیکل لازم است در صورتیکه برای ایجاد همان مقدار بازدارندگی غلظت ۵ میلی گرم در لیتر از فلز مس لازم است که این امر در هر دو سیستم رشد معلق و رشد معلق- چسبیده مورد تایید قررا گرفته است. همچنین غلظت اکسیژن محلول، نسبت غذا به میکرو ارگانیسم، تاثیر BOD/TKNدارای تاثیرات متفاوتی هستند که در متن مقاله به تشریح آنها خواهیم پرداخت.