سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نخعی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
علی ساکت – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در این مقاله سعی شده با استفاده از نمودارها و اطلاعات مربوط به حفاری و تزریق در محور سد هاله، کمیت و کیفیت عملیات تزریق بررسی شده و با در نظر گرفتن مطالعات زمین شناسی مقدماتی در مورد احداث سد در این محل کاوشهایی صورت گیرد. همچنین در این مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار روی عملیات احداث پرده آب بند پرداخته شدهکه ازآن جمله می توان به :
تاثیرپذیری سنگها در فرایندهای تکتونیکی، جنس سنگ های محل، ارتباط بین درز و شکاف ها و احتمال جریان آب در زیر محور سد و اشاره کرد.
اهمیت هر یک از موارد بالا در محرو سد هاله بخوبی بررسی شده و در هر مورد با توجه به نمودارها و اطلاعات بدست آمده از مطالعات در محور سد نتایجی بدست آمده است. در پایان مقاله با توجه به مقادیر سیمان خوری در گمانه های احداث شده در محور سد یک نموداری از وضعیت قسمت زیرین محور سد ارائه شده است.