سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن صاحبی – دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – دانشیار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – استادیار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهنام شفیعی – پژوهشگر واحد تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه کرمان

چکیده:

مولیبدنیت یکی از محصولات جانبی و با ارزش در کارخان ههای فرآوری مس پورفیری است. بروز تغییرات عملیاتی در فرآیند پرعیارکنی و رخدادهای مینرالوژیکی خاص در تود ههای معدنی این کانی منجر به کاهش بازیابی مولیبدنیت م یگردد. شناسایی و نحوه مقابله با این مشکلات جهت جلوگیری از بروز مجدد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس پژوهش حاضر سعی در شناسایی عوامل مینرالوژیکی بوجود آورنده افت در بازیابی مولیبدنیت در کارخانه پرعیارکنی مسمولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه دارد. جهت بررسی خصوصیات مینرالوژیکی مولیبدنیت، از خوراک و باطله کارخانه پرعیارکنی مس سرچشمه در شرایط مطلوب و نامطلوب بازیابی مولیبدنیت نمونه تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات میکروسکوپی بر روی نمون ههای تهیه شده منجر به شناسایی دو گونه موسوم به مولیبدنیت تود های و مولیبدنیت تیغه ای در خوراک کارخانه گردید. با مطالعه بر روی نمونه های تهیه شده در دو شرایط مختلف مشحص شد که سهم مولیبدنیت تود های در باطله دارای بازیابی پایین نسبت به شرایط نرمال بیشتر است. نتایج حاصله نشان داد که ابعاد مولیبدنیت تود های در این باطله ٤٥ میکرون است. بر این اساس انتقال ذرات درشت مولیبدنیت به باطله عامل اصلی کاهش بازیابی معرفی شد. آزمونهای متالورژیکی نشان داد که عدم پایداری کف و کاهش میزان مصرف ک فسازهای باعث بوجود آمدن این مشکل گردیده ست. مصرف ٢٥ گرم بر تن ٤٠٧R ،٢٢ گرم بر تن ،MIBC ١٠ گرم بر تن ٢٠٠ DF ، افزایش خردایش تا ٧٥ درصد ، زیر سرند ٢٠٠ مش به همراه ٨ گرم گازوئیل در سلولهای پرعیارکنی اولیه منجر به افزایش ١٥ درصدی در میزان بازیابی مولیبدنیت گشت.