سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد اخیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده های فنی دا
احمد علی آماده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
هادی مرادی – کارشناس ارشد متالوژی – پژوهشگاه علوم و فناوری مهام ، صنایع مهام
علی محمدی – کارشناس ارشد متالوژی – پژوهشگاه علوم و فناوری مهام ، صنایع مهام

چکیده:

پوششهای کامپوزیتی نیکل به دلیل خواص مطلوب تر نسبت به پوشش های نیکل خالص مورد توجه قرار گرفته اند دراین پوشش ها با استفاده از ذرات تقویت کننده سرامیکی وتوزیع آن در زمینه نیکل خواص سطحی پوشش بهبود میابد در این تحقیق پوشش نانئ کامپوزیتی نیکل – کربید تنگستن به روش آبکاری الکتریمکی در حمام واتس حاوی ذرات فوق ریز کربید تنگستن با اندازه متوسط ۲۰۰ nmبر روی فولاد ۱۴ st ایجاد شده است تاثیر افزودنی سدیم دو دسیل سولفات وسیکل کاری برروی میزان هم رسوبی ذرات و ساختار پوشش حاصل از آبکاری پالسی مورد بررسی قرار گرفت.بررسی مورفولوژی سطح و توزیع ذرات در سطح مقطع با میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد نتایج نشان دادند که با افزودن sSDتوزیع ذرات در پوشش بهتر و ساختار ریزدانه تر شده در حالی که مقدار کربید تنگستن وارد شده در پوشش کمتر شده و سطح نسبتا صافتری بدست میاد با افزایش سطح سیکل کاری ساختار درشت دانه تر شده و درثد ذرات در پوشش افزایش میابد