سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه حسینی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن یحیایی – دانشجوی دکتری فراوری مواد معدنی ، گروه مهندسی معدن ، دانشگاه شهید باه
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن ، گروه مهندسی معدن ، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

در این تحقیق ، تاثیر غلظت جامد خوراک بر ساختار لخته های تشکیل شده و سرعت ته نشینی بررسی گردید . نتایج بررسی با نمونه هایی از سنگ معدن مس ، سرب و روی و زغالسنگ نشان داد که ساختار لخته تاثیر درصد جامد اولیهدر خوراک تیکنر است .شکل لخته ها به رقت پالپ ، میزان فلوکولانت مورد استفاده ، نحوه مخلوط سازی پالپ و زمان تشکیل بستگی دارد . در نمونه زغالسنگ ، با افزایش میزان فلوکولانت از ۱۵ به ۳۵ گرم بر تن برای لایه ای با ۸درصد جامد ، اختلاف سرعت های بدست آمده از روش کو و کلونجر با روش فیتچ و تالمیج از ۰/۹۱ به ۱/۶۹ سانتی متر بر دقیقه و حداکثر تا ۱۱درصد نسبی رسید . برای نمونه زغال سنگ در پالپی با ۸ درصد جامد اولیه با افزودن ۲۵ گرم بر تن فلوکولانت ، تفاوت سرعت های دو روش کو و کلونجر و دکانته کردن برابر با ۰/۸۶ سانتی متر بر دقیقه بدست آمد .