سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بنایی – دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه تهران
علیرضا میرواقفی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
کمال احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رضا عاشوری – کارشناس آزمایشگاه، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از دیازینون جهت کنترل آفات نباتی در بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آب شیرین واقع شده اند بسیار رایج می باشد. از اینرو در این مطالعه به بررسی سمیت تحت کشنده این آفت کش ارگانوفسفره به عنوان یک آلاینده بوم سازگان های آبی، بر روی تغییرات آسیب شناسی بافت بیضه ماهیان نر نابالغ کپور معمولی Cyprinus carpio پرداخته شده است. در این آزمایش ماهیان به مدت ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ روز در معرض غلظت تحت کشنده ۰/۰۶ و ۰/۱۲ میلی گرم در لیتر دیازینون قرار داده شدند. تاثیرات آسیب شناسی بافتی دیازینون بر روی بافت بیضه ماهیان نر نابالغ کپور معمول Cyprinus carpio نیز با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. دراین بررسی، تاثیر منفی دیازینون بر روی بافت بیضه ماهیان نر مشخص گردید