سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین ظهوری – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی مرتضوی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رقیه جم جاه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سعید احمدجو – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

کاتالیست ناهمگن TiCl4 با پایه های MgCl2 و SiO2 تحت شرایط مناسب جهت پلیمریزاسیون EMP ساخته شد . به منظور دست یابی به MgCl2 فعال در ساختمان کاتالیست از Mg(OEt)2 استفاده شد ، که انتظار می رود در حین فرآیند ساخت کاتالیست تبدیل به MgCl2 شود . پلیمریزاسیون EPM با روش دوغابی در حلال هپتان با استفاده از سیستم کاتالیستی تهیه شدهSiO2/MgCl2(ethoxide type)/EB/TiCl4/TiBA/PMTانجام گرفت . از EB بعنوان الکترون دهنده داخلی و از PMTبعنوان الکترون دهنده خارجی استفاده شد . اثر هیدروژن ب ر محصول دهی بعنوان عامل انتقال زنجیر بررسی شد و مقدار هیدروژن بهینه برای دست یابی به حداکثر محصول ۱۵۰ cm 3 /Lit در نسبت مولی بهینه Al/Ti و فشار ۱ bar و فشار نسبی P p /P E = 1/4:1 تعیین گردید در مورد EPR بسته به نسبت فشار پروپیلن به اتیلن رفتاری مشابه اتیلن یا پروپیلن دیده شد .