سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اسدی زارچ – مدرس گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
داود صالحی دولابی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی اثر غلظت هیدرواکسید سدیم بر مورفولوژی و ریز ساختار پوشش های سرامیکی تولید شده روی آلومینیم به روش پلاسمای الکترولیتی بود. فازهای پوشش تولید شده توسط پراش اشعه X (XRD) و مورفولوژی توسط SEM و میکروسکوپ نوری و پروفیل زبری سطح بررسی شد. به منظور اندازه گیری ضخامت پوشش ها و بررسی سطح مقطع پوشش های تولید شده، نمونه ها مقطع زده شدند و توسط SEM، OM و EDS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که افزایش غلظت سود محلول در مقدار مشخصی از سیلیکات سدیم موجب کاهش ضخامت پوشش، افزایش ترک های پوشش و همچنین تغییر در مورفولوژی سطح می شود.