سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمانگلی – دانشجوی کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نقی پروینی احمدی – دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رسول آذری خسرو شاهی – استادیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در مقاله حاضر پس از ایجاد پوشش آلیاژی بر پایه نیکل به روش الکترولس بر روی فولاد ST37تاثیر Phغلظت هایپوفسفیت سدیم سولفات مس و سیترات سدیم به منظور حصول پوشش با دانه بندی به ابعاد متفاوت مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور ایجاد پوشش با دانه بندی در ابعاد نانو هدف قرار داده شد هدف نهایی از ایجاد پوششش با ساختار نانو به منظور برسی ویژگی های خدایت الکتریکی آن ااست برای بررسی ریز ساختار پوششهای ایجاد شده از روش لو-شرر استفاده شد نتایج آزمایشات نشان میدهد که بر خلاف سولفات مس افزایش غلظت هیپوفسفیت سدیم و سیترات سدیم در محلول سبب حصول پوشش با ساختار نانو میشود.