سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی زاده – گروه فیزیک دانشگاه الزهزا(س)
فاطمه شهشهانی – گروه فیزیک دانشگاه الزهزا(س)

چکیده:

در این مقاله وابستگی بهره تقویت کننده های تار نوری آلائیده به یون اربیوم EDFA به غلظت مواد آلاییده با در نظر گرفتن اثر تبدیل رو به بالا به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدا باحل عددی معادلات نرخ و معادلات موج دمش و سیگنال وابسته به مکان و در شرایط سیگنال کوچک مقدار بهینه شعاع مغزی تار نوری استخراج میشود و بر اساس آن رابطه ای بین طول بهینه تار و غلظت بهینه مواد آلاییده ارائه خواهد شد که با کمک آن میتوان تقویت کننده تار نوری با طول مورد نظر و بیشینه بهره طراحی نمود