سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجان سمندر علی اشتهاردی – گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور (مرکز مشهد)، مشهد
علی اصغر شکری –

چکیده:

در این مقاله زمان تون لزنی وابسته به اسپین در ساختارهای ناهمگن متقارن ZnSe / ZnMnSe / ZnSe / ZnMnSe / ZnSe در میدان مغناطیسی ثابت تحت تاثیر میدا نهای الکتریکی و غلظت های متفاوت Mn به طور نظری بررسی م یشود. لایه های ZnMnSe در میدان مغناطیسی به صورت فیلتر اسپینی عمل می کنند. غلظت یون های مغناطیسی و میدان مغناطیسی خارجی و میدان الکتریکی اعمالی و همچنین جه تگیری اسپین الکترون ها عوامل موثر بر زمان تون لزنی الکترون ها می باشند. نتایج بدست آمده از این مقاله می تواند در طراحی و ساخت وسایل اسپینترونیکی مفید واقع شود.