سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصر نهضت – دکترا مکانیک ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا فوده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن خادمی زاده – دکترا مکانیک ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فاصله بین ماتریس و ورقگیر یا(Blank Holder BHG Gap)یکی از راههای موثر برای کنترل جریان ماده در فرآیند کشش عمیق میباشد و مقدار آن تاثیر زیادی بر کیفیت قطعه نهایی دارد، در این مقاله مقدار این فاصله بر کشش عمیق ظرف مربعی با ورق آلومینیومی به ضخامت ۱ میلیمتر بررسی شده است، شبیه سازی المان محدود توسط نرم افزار ABAQUS/EXPLICIT بصورت سه بعدی انجام گرفته و نتایج عددی بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه می شود. این مقایسه نشان میدهد که نتایج عددی با نتایج تجربی سازگاری قابل قبولی دارد و نمونه تجربی موجود و شبیه سازی انجام شده ۸۰% با هم مطابقت دارند.