سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید سهمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی میزان تاثیر فاصله پرچ بر مقدار وزن بهینه حاصل از فرآیند بهینه سازی پوسته مخروطی تقویت شده تحت بار فشاری محوری و قید تنش تسلیم و مود کمانش کلی پرداخته شده است. ابتدا مقدار وزن بهینه برای حالت ایده آل که در آن گره های مشترک بین تقویت کننده ها و دیواره پوسته با هم merge شده اند محاسبه شده و سپس برای مدل کردن پرچ، این گره ها توسط المان CWELD به یکدیگر متصل شده اند و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است.