سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیروز کی – عضو هیات علمی گروه محیط زیست- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آز

چکیده:

اغلب فیتوپلانکتونها در اثر تابش نور خورشید در آبهای کم عمق و گرم تکثیر یافته و شکوفا می شوند . شکوفایی برخی از فیتوپلانکتونها به ویژه دینوفلاژله ها با ترشح مواد سمی همراه است و می تواند برای آبزیان و حتی انسانها خطرناک باشد . در این تحقیق به مدت یکسال به صورت ماهیانه از نزدیک تصفیه خانه آب اهواز در دو ایستگاه توسط تور پلانکتون گیری از لایه های سطحی آب رودخانه کارون نمونه برداری صورت گرفت و فراوانی و تغییرات فصلی جمعیت پلانکتونها به ویژه گونه های تولید کننده سم در آبهای اهواز مورد توجه قرار گرفت . مطالعه نشان داد که بیشترین فراوانی فیتوپلانکتونها در فصل تابستان و گونه های غالب مربوط به جنسهای سیندرا، فراجلاریا و تابلاریا از رده باسیلاریوفیسه، سراتیوم و پردینیوم از رده دینوفیسه ( دینوفلاژله ) است . فراوانی
فیتوپلانکتونها در نمونه برداری ایستگاه پس از فاضلاب بیشتر است .