سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه موسی زادگان – کارشناس ارشد مهندسی نساجی
سیامک سحرخیز – استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد معروفی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرآیند کاهش وزن پلی استر به عنوان روشی جهت بهبود خواص پلی استر شناخته شده است . افزایش جذب رطوبت ، افزایش رطوبت بازیافتی ، کاهش تمایل به گلوله ای شدن الیاف در سطح پارچه و کاهش بار الکتریسیته ساکن از مزایای این فرآیند می باشد . در این تحقیق پارچه تثبیت شده تاری و پودی ، با استفاده از غلظت های مختلف سود و در شرایط ثابت دما و زمان ، تحت عملیات کاهش وزن قرار گرفت و خواص فیزیکی پارچه اندازه گیری گردید .نتایج نشان می دهد ، فرآیند تقلیل وزن موجب کاهش وزن پارچه ، قطر الیاف ، مقاومت سایشی پارچه ، استحکام کششی نخ و پارچه ، استحکام جرخوردگی پارچه ، طول خمشی ، ضریب افت نمونه می گردد . همچنین این فرآیند باعث افزایش در ضخامت پارچه ، زاویه برگشت پذیری از چروک ، قابلیت عبور هوا و بخار آب از میان پارچه می شود .