سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد محبعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد سعید شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی کتابچی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرآیند ECAR بر مبنای فرآیند ECAP از روش های اعمال تغییر فرم پلاستیک شدید می باشد، با این تفاوت که توانایی تولید ورق های نازک و طویل را به سورت و در تعداد پاس های بالا ممکن می سازد. در این مقاله، فرآیند ECAP برای اصلاح ساختار ورق فولادی کم کربن St14 به کار گرفته شد. نمونه هایی تحت ۱ تا ۳ پاس نورد در دمای اتاق قرار گرفت، بطوریکه کرنش موثر در هر پاس تقریبا برابر ۰٫۶۵ بود. مشاهدات متالوگرافی و SEM تایید کننده انجام فرآیند برش پلاستیک بودند. استحکام کششی، استحکام تسلیم، میزان ازدیاد طول و میکرو سختی برای نمونه های نورد شده و آنیل شده بطور کامل بررسی و مقایسه شد. پس از دو پاس نورد و بدون تغییر در ضخامت، استحکام کششی ۲۹% و سختی ۴۵% افزایش و مقادیر ازدیاد طول و نرخ کرنش سختی کاهش یافت. آنیل به مدت یک ساعت در دمای ۷۸۳k که پایین تر از دمای رشد دانه در فریت می باشد، باعث جبران کاهش نرخ کارسختی گردید، در حالیکه تغییرات عمده ای در خواص دیگر مشاهده نگردید.