سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید پورانوری – دانشجوی دکترای مهندسی مواد، دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعت
علی اکبر اکرامی – استاد، دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین کوکبی – استاد، دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ارتباط ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال TLP سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 بررسی شده است. تاثیر زمان اتصال دهی، انجماد همدما و عملیات همگن سازی بر پروفیل سختی و استحکام برشی اتصال با توجه به ریزساختار آن بحث شده است. نتایج نشان داد هنگامی که انجماد همدما کامل نشده است، ساختار یوتکتیکی حاصل از انجماد اترمال به علت سختی و تردی بالا محل ترجیحی رشد ترک است و پس از کامل شدن انجماد همدما وسعت تشکیل رسوبات گاماپرایم فاکتور کنترل کننده ی استحکام اتصال است. استحکام اتصال پس از عملیات حرارتی همگن سازی به حدود ۹۰% استحکام برشی فلز پایه رسید.