سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – دانشیار دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدحسین غفوری – استادیار دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی ، مشهد
حکیمه امانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
عفت یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد

چکیده:

رودخانه بیدواز که یکی از پرآبترین رودخانه های دائمی استان خراسان میباشد واقع شده است.این رودخانه دامنه های جنوبی سلسله جبال آلاداغ را زهکشی نموده و با جهت کلی شمال شرقی- جنوب غربی پس از عبور از شهر اسفراین به دشت کویر منتهی میگردد.از نظر زمین شناسی،محل سد در یال جنوبی ناودیسی با امتداد شرقی- غربی قرارگرفته که اغلب واحد های تشکیل دهنده آن آهکهای سازند تیرگان است،این واحدهای آهکی توسط رسوبات قرمز رنگ پستلیق و شیل و مارنهای خانگیران پوشیده میشوند. از نظر ساختاری تعدادی گسل و چند سیستم درزه،خصوصیات ژئومکانیکی ساختگاه سد را تحت تاثیر قرار داده اند.وجود این ناپیو ستگی ها باعث کاهش مقاومت،افزایش نفوذپذیری و تغییر شکل پذیری توده های سنگی محل سد گردیده است