سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید پورانوری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد
علی اکبر اکرامی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین کوکبی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله ارتباط ریزساختار و خوا صمکانیکی اتصال TLP سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 بررسی شده است تاثیر زمان اتصال دهی انجماد همدما و عملیات همگن سازی برپروفیل سختی و استحکام برشی اتصال با توجه به ریزساختار آن بحث شده است نتایج نشان داد هنگامی که انجماد همدما کامل نشده است ساختار یوتکتیکی حاصل از انجماد اترمال به علت سختی و تردی بالا محل ترجیحی رشد ترک است و پس از کامل شدن انجماد همدما وسعت تشکیل رسوبات گاما پرایم فاکتور کنترل کننده ی استحکام اتصال است استحکام اتصال پس از عملیات حرارتی همگن سازی به حدود ۹۰% استحکام برشی فلز پایه رسید.