سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید زهرایی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق سنتز تیتانات باریم از طریق واکنش حالت جامد بین ترکیبات TiO2 ، BaO2 و با استفاده از فرایند فعالسازی مکانیکی مورد بررسی قرارگرفته است از تکنیکهای تفرق اشعه X و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM به منظور بررسی و انالیز نمونه ها استفاده شد فرایند فعالسازی مکانیکی توسط یک اسیای گلوله ای سیاره ای در اتمسفر محیط و در زمانهای ۲۴ و ۴۸ ساعت صورت گرفت نتایج به دست آمده از مخلوط اسیاکاری شده سنتز در دمای محیط تیتانات باریم را نشان داد در صورتی که سنتز مخلوط اسیا نشده حتی در دماهای بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد تشکیل ترکیبات بین فازی و ناخواسته ای نظیر Ba2TiO4 را نشان داد در نهایت به منظور افزایش خواص الکتریکی تیتانات باریم بدست امده از اسیا د ردماهای مختلف حرارت داده شد.