سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه پاسبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا طرقی نژاد – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق فرایند نورد تجمعی(Accumulative Roll Bonding)که از جمله روشهای تغییر شکل پلاستیکی شدید(SPD)است ، روی برنج ۳۰/۷۰ تا ۶ سیکل انجام شد. برای بررسی خواص مکانیکی ، ورقهای ARB شده تحت آزمایش کشش و سختی قرار گرفتند. از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نوری برای بررسی سطح مقطع شکست و شرایط جوش نوردی استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد از ۶ سیکل استحکام به بیش از دو برابر و سختی به بیش از سه برابر افزایش یافته است. ضمن اینکه در سیکل اول انعطاف پذیری به شدت کاهش و پس از آن با افزایش تعداد سیکل بطور جزئی افزایش یافت. همچنین بررسی های میکروسکوپی مشخص کرد که جوش مناسبی بین لایه ها بوجود آمده است.