سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حمید محمدی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد
زهره میری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده:
فضاهای گذران اوقات فراغت یکی از مهمترین حوزه های عملکردی در شهر است عوامل زیادی بر کارآمدی و مطلوبیت این فضاها تاثیر می گذارند یکی از مهم ترین این عوامل که رویکرد اصلی این پژوهش است فرهنگ مردم است. در ایجاد این فضاها اگر به فرهنگ شهروندان توجه نشود نمی توان انتظار داشت کارآمدی مطلوب خود را داشته باشند. در کشور ما در طرح های شهرسازی سرانه فضاهای گذران اوقات فراغت در همه شهرها یکسان دیده می شود و به فرهنگ مردم هیچ توجهی نمی شود. عدم وجود رابطه صحیح و منطقی بین فضاهای فراغتی و فرهنگ در برخی شهرها موجب شده از این فضاها استقبال مورد انتظار به عمل نیاید و در برخی دیگر فضاهای گذران اوقات فراغت کافی نباشند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده و از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که شهروندان یزدی بنا به دلایل فرهنگی از فضاهای فراغتی مشخص مانند پارک ، سینما ، موزه و … استقبال چندانی نمی کنند و جوانان بیشتر اوقات فراغت خود را با قدم زدن در خیابان ها و پاساژها می گذرانند نکته قابل توجه این است که افراد مسن تر به ویژه بانوان اوقات فراغت خود را بیشتر در مساجد ، حسینیه ها، مهدهای قرآن و منزل بزرگان مذهبی و آشنایان با برگزاری کلاسهای دینی و مذهبی و روضه سپری می کنند . می توان در تهیه طرح های شهری از این روش شناسی استفاده کرد و سطح و سرانه کاربری های اوقات فراغت داده شود.