سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشید رعایت صنعتی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی شیرویه زاد – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این مساله در تکنولوژی اطلاعات آنقدر پراهمیت است که منجر به توسعه بسته های برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان ها شدهاست اجرای موفقیت آمیز ERP در سازمان ها به جهت هزینه های بالای پیاده سازی آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است آنچه مسلم است اجرای موثر یک سیستم جدید در سازمان به پارامترهای کمی و کیفی مختلفی بستگی داشته که از پراهمیت ترین آنها فرهنگ و به خصوص فرهنگ سازمانی می باشد دراین مقاله در مورد تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی موفقERP نظریه پردازی انجام می گیرد و به چگونگی ارتباط اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی با فرهنگ سازمانی از طریق ابعاد مختلف، یادگیری و توسعه، تصمیم گیری مشارکتی، تسهیم قدرت، حمایت و همکاری، پذیرش ریسک و تعارض پرداخته می شود.