سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مریم یوسفیان جزی – دانشجوی کارشناسی شهرسازی

چکیده:
از مهمترین دغدغه های شهرسازی تامین نیازهای امروز بدون خطر انداختن نیاز آیندگان و توجه ویژه به پایداری فرهنگی و اجتماعی ساکنین شهر می باشد همچنین از مهمترین عواملی که دستیابی به پایداری فرهنگی و اجتماعی شهر را محقق می کند حفظ و احیای هویت شهری است . هدف از پژوهش پیش رو معرفی بعد اجتماعی و فرهنگی به عنوان رکنی مهم از رویکرد پایداری و دستیابی به عواملی است مه با بکارگیری آنها می توان از مرگ شهرها جلوگیری نمود در واقع با اتخاذ چه سیاست ها و راهکارهایی در بخش فرهنگ و ارتباطات اجتماعی می توان به پایداری اجتماعی فرهنگی دست پیدا کرد به گونه ای که در باز ادراک و تجسم شهر اثر مثبت داشته باشد در پژوهش حاضر با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به مطالعات میدانی ابتدا مروری بر مبنای داخلی و خارجی معتبر در زمینه پایداری فرهنگی و اجتماعی شده و سپس با قرار گیری در متن فضاها شهری که بیشترین تعاملات فرهنگی و اجتماعی در آنها صورت می گیرد به مشاهده چگونگی ارتباطات اجتماعی و فرهنگی شهروندان پرداخته شده است این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی اهمیت توجه به این بعد با ارائه راهبردهای مناسب جهت دستیابی به پایداری اجتماعی فرهنگی پایداری شهرهایی که دارای فرهنگ مشابه و صورتبندی اجتماعی همشکلی هستند را تضمین کرده و فرهنگ و جامعه را به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل موثر در باز تجسم شهرها معرفی کند.