سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد زمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدگروهمهندسی مواددانشکده فنی مهندسی دانشگاه تر
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار
علی یزدیان – استادیار
مجید سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تکنیک حفاظت کاتدی پالسی روش جدیدی برای حفاظت سازه های مدفون در خاک و مغروق در الکترولیت می باشد اخیرا تحقیقات زیادی در خصوص تاثیر این تکنیک برافزایش قدرت پرتاب، کاهش اثرات تداخلی برسازه های غریبه، همگن شدن توزیع جریان در الکترولیت برای سازه های مدفون تحت حفاظت کاتدی انجام گرفته است دراین پروژه سعی شده است تاثیر این تکنیک بر چگونگی تشکیل رسوبات کلکریوس برسازه های مغروق تحت حفاظت کاتدی در آب دریا مورد ارزیابی قرار گیرد. برای شناسایی میزان تاثیر این تکنیک بر کاهش مقدار جریان حفاظتی و همچنین مقدار پوشانندگی سطح توسط این رسوبات از روش کورنوامپرومتری و C HF استفاده گردیدهاست مورفولوژی رسوبات تشکیل شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM بررسی گردیده است و با استفاده از تکنیکهای انالیز XRD,EDX به ترتیب نوع گونه های یونی و فازهای مختلف موجود در رسوبات تشکیل شده در فرکانسهای مختلف شناسایی شده است.