سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناظر آریان نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حبیب الله نادیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
عطا الله سیادت – دانشگاه شهید چمران اهواز
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

این بررسی به منظور پی بردن به اثرات فشردگی خاک و فسفر به صورت کمی بر روی صفات بلال در سال ۱۳۷۹ در مزرععه ای واقع در ۱۲ کیلومتری شمال شهرستان شوش دانبال صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح اعمال فشردگی شامل ۰ و ۳۰۰ و ۵۵۰ و ۸۰۰ کیلوپاسکال و سه سطح فسفر به صورت p2o2 شامل ۰ و ۱۱۵ و ۲۳۰ کیلوگرم در هکتار در چهارم تکرار انجام شد. ابتدا برای از بین بردن تراکم اولیه خاک مزرعه توسط یک دستگاه بلدوزر عمل زیر شکن انجام شد.