سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی معلمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشیار دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله تهیه ذرات نانوسایز مولایت توسط فرایند سل – ژل مورد بررسی قرارگرفته است نیترات آلومینیوم و تترا اتیل اورتو سیلیکات TEOS به عنوان پیش مواد تهیه پودر تک فاز مولایت استفاده شدند نتایج آزمایشات XRD برروی محصول نشان داد که تشکیل مولایت درنمونه فعال نشده در ۱۰۹۴ درجه روی میدهد همچنین عملیات آسیای میانی برروی ژل خشک شده توسط یک آسیای ماهواره ای پرانرژی به مدت ۲۰ ساعت انجام شد با توجه به بررسی انجام شده توسط آزمایشات DTA/TGA معلوم گردید که در اثر فعال سازی مکانیکی دمای تشکیل مولایت کاهش می یابد به این معنی که یک پیک گرمازا درحدود ۹۸۸ درجه سانتی گراداتفاق افتاد که نشان دهنده تشکیل مولایک از یک پیش سازه آمورف است مطالعه ساختار محصولات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM نیز نشان میدهد کهمورفولوژی ذرات توسط فرایند پرانرژی سازی میانی تحت تاثیر قرارمیگیرد.