سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد آریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
فرامرز دولتی اراده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی حسین آبادی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد طبس
رضا میکائیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئ

چکیده:

در دو دهه اخیر به طور تدریجی توجه مردم به حفظ کیفیت محیط زیست افزایش یافته و این پدیده طراحی و فعالیت های معدن کاری را تحت تاثیر قرار داده است. در گذشته چون بازسازی در برنامه ریزی معدن گنجانده نمی شد و توجه به محیط زیست همچون امروز نبود. به نقش تخریبی فعالیتهای معدنی بر روی محیط زیست نیز توجه نمی شد. در مقاله حاضر تاثیر فعالیت های معدنی بر آلودگی هوا، آب و خاک و همچنین در بر هم خوردگی چشم انداز طبیعت مورد بحث قرار گرفته است. در هر مورد منشا ایجاد آلودگی ایجاد شده بر محیط زیست مورد بحث قرار گرفته، و پیشنهاداتی جهت جلوگیری و یا کاهش آلودگی ارائه گردیده است. این تحقیق نشان می دهد که منبع اصلی ایجاد آلودگی پساب اسیدی معدن است که دارای pH پایین، تمرکزی از آهن و سایر فلزات سنگین و سولفات ها می باشد. اگر چه آلودگی مرتبط با فعالیتهای معدنی اجتناب ناپذیر است اما مطالعات زیست محیطی ارائه شده در این مقاله می تواند در طراحی یک استراتژی مدیریت زیست محیطی به منظور کاهش اثرات زیست محیطی به ما کمک نماید.