سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داوود ذوالفقار – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذاکری – استادیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

آلومیتیوم دهی و کروم دهی بسته ای از فرایند های پوشش دهی می باشند که برای محافظت فلزات و آلیاژها در مقابل خوردگی و اکسیداسیون در مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق تاثیر فعال سازی مکانیکی بر روی این فرایند ها بررسی می شود.برای انجام آزمایش ها از مخلوط پودری شامل A1(Cr) که به مدت ۵ ساعت و با نسبت گلوله به پودر ۱۰:۱ فعال سازی مکانیکی شده به همراه NH₄C1 به عنوان فعال کننده و A1₂O₃ به عناون پر کننده خنثی استفاده شده است.عملیات پوشش دهی در ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۸ ساعت انجام شده است. از میکروسکوپ نوری و دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) جهت بررسی ساختار و فاز های موجد و از دستگاه مسکروسختی سنج برای بررسی سختی پوشش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد AL₈₆Fe₁₄ و ۶A1₂O₃.H₂O فازهای موجود در نمونه آلومینیوم دهی شده و ₂N₁­x،Cr₂₃C₆(Cr,Fe) و(Cr,Fe) ₇C₃ فازهای موجد در نمونه کروم دهی شده می باشند. علاوه بر این اندازه گیری ضخامت پوشش نشان داد که ضخامت پوشش در نمونه های با فعال سازی بیشتر از نمونه های بدون فعال سازی است.