سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان امینی کهریزسنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسل
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب
امیرعباس نوربخش – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب

چکیده:

در این تحقیق تاثیر فعال سازی مکانیکی بر روی سینتیک استحاله منوکلینیک به تتراگونال در زیرکونیا بررسی گردید. بدین منظور زیرکونیا در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای در زمان های مختلف با نسبت گلوله به بار ۲۵ آسیاب گردید و تغییرات ساختاری در زیرکونیا با استفاده از روش XRD مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که فعال سازی مکانیکی می تواند باعث تغییرات ساختاری زیرکونیا در دمای محیط گردد بطوریکه در نمونه زیرکونیا با ساختار اولیه منوکلینیک پس از ۵ و ۶۰ ساعت آسیاب کاری به ترتیب ۱۵ و ۱۰۰ درصد ساختار منوکلینیک به تتراگونال تبدیل شده است.