سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – استاد یاربخش مهندسی مواددانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – استاد بخش مهندسی مواددانشگاه شیراز

چکیده:

درتحقیق حاضر تاثیر عملیات فعالسازی مکانیکی و پارامترهای موثر در آن زمان و محیط آسیا کاری و همچنینحضور پودرآهن برفروشویی کنسانتره ی ایلمنیت در اسید هیدروکلریک مورد بررسی قرارگرفته است عملیات فعالسازی کنسانتره ی ایلمنیت درمحدوده زمانی ۱۰-۱ ساعت توسط یک آسیاس فرسایشی و با استفاده از گلوله های فولادی انجام پذیرفت فروشویی کنسانتره ی فعال سازی شده در اسید هیدروکلریک با غلظت ۸ مولار و درمواردی درحضور پودراهن خالص توسط یک همزن مکانیکی انجام پذیرفت میزان استحصال اهن از کنسانتره ی ایلمنیت و راندمان انحلال صورت گرفته از طریق تعیین کاهش وزن کنسانتره پس از انحلال و آنالیز محلول حاصل از عملیات فروشویی به شیوه ی جذب اتمی انجام شد نتایج بدست آمده از آزمایشها نشان داد که عملیات آسیاکاری تاثیر بسزایی برمیزان انحلال کنسانتره ی ایلمنیت در اسید هیدروکلریک داشته ودراین تحقیق زمان ۵ ساعت بهترین شرایط را برای انحلال کنسارنتره فراهم آورد.