سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیر
محمدحسین پایدار – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر عملیات فعال سازی مکانیکی و پارامترهای موثر در آن (زمان و محیط آسیاکاری) و همچنین حضور پودر آهن، بر فروشویی کنسانتره ی ایلمنیت در اسید هیدروکلریک مورد بررسی قرار گرفته است. عملیات فعال سازی کنسانتره ی ایلمنیت در محدوده زمانی ۱۰-۱ ساعت، توسط یک آسیای فرسایشی و با استفاده از گلوله های فولادی انجام پذیرفت، فروشویی کنسامتره ی فعال سازی شده در اسید هیدروکلریک با غلظت ۸ مولار و در مواردی در حضور پودر آهن خالص، توسط یک همزن مکانیکی انجام پذیرفت. میزان استحصال آهن از کنسانتره ی ایلمنیت و راندمان انحلال صورت گرفته، از طریق تعیین کاهش وزن کنسانتره پس از انحلال و آنالیز محلول حاصل از عملیات فروشویی به شیوه ی جذب اتمی انجام شد. نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان دادند که عملیات آسیا کاری تاثیر بسزایی بر میزان انحلال کنسانتره ی ایلمنیت در اسید هیدروکلریک داشته و در این تحقیق زمان ۵ ساعت بهترین شرایط را برای انحلال کنسانتره فراهم آورد. به طوری که در این حالت میزان انحلال کنسامتره نسبت به حالت اولیه که در آن از کنسانتره فعال سازی نشده استفاده شد، بیش از دو برابر (از ۳۵ به ۷۹ درصد) به دست آمد. نتایج این تحقیق همچنین نشان دادند که حضور پودر آهن در حین عملیات فروشویی کنسانتره ی ایلمنیت در اسید هیدروکلریک می تواند تاثیر مثبتی بر میزان استحصال آهن از کنسانتره ی ایلمنیت داشته باشد. در این تحقیق دیده شد که در حضور پودر آهن، درصد استحصال آهن از ۷۹ به ۸۶ درصد قابل افزایش می باشد.