سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شاهدی اصل – دانشجوی دکترای مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حکمت رضوی زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین مهرجو – کارشناس دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه استفاده از فرآیند هیدرومتالورژی برای حل سازی کنسانتره سولفیدی مس مورد توجه قرار گرفته است زیرا تولید مس با فرآیندهای متداول پیرومتالورژی مشکلات خاصی از جمله مسائل زیست محیطی را به همراه دارد. در این تحقیق، حل سازی کنسانتره سولفیدی مس سرچشمه توسط اسید سولفوریک مورد بررسی قرار می گیرد. مس موجود در کنسانتره عمدتا در فازهای کالوپیریت و کلکوزیت متمرکز شده است. شرایط بهینه حل سازی با بررسی اثر پارامترهای نسبت جامد به مایع، غلظت اسید سولفوریک، دانه بندی و درجه حرارت حل سازی، تعیین می گردد. سپس تحت شرایط بهینه، تاثیر فعال سازی مکانیکی و حضور عامل اکسید کننده بر میزان بازیابی مورد مطالعه قرار گرفته است. مشاهده می شود که فعال سازی مکانیکی و حضور عامل اکسید کننده، میزان کسر واکنش کرده را تا ۰/۸ افزایش خواهد داد. همچنین بررسی های سینتیکی با فرض مدل هسته کاهنده، نشان می دهد که فرآیندهای نفوذی کنترل سرعت واکنش را بر عهده دارند.