سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نجمه یزدان پناه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه خاکشاسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردو
امیر فتوت – عضو هیات علمی گروه خاکشاسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – عضو هیات علمی گروه خاکشاسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – عضو هیات علمی گروه خاکشاسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خاک یکی از مهمترین منابع تجدید شونده طبیعی است که علاوه بر تأمین غذای بشر، نقش مهمی در حفظ کیفیت محیط زیست دارد . بنابراین مهمترین گام در حفظ محیط زیست، حفظ کیفیت خاک است . به منظور ارزیابی کیفیت خاک شاخص های زیستی متعددی ارائه شده است که یکی از مهمترین آنها نیتریفیکاسیون می باشد . در پدیده بیولوژیکی نیتریفیکاسیون، نیتروژن از فرم آمونیوم به نیترات که تنها شکل قابل جذب برای گیاهان است، تبدیل می شود . از سوی دیگر در دهه های اخیر فعالیت های بشر از جمله استفاده از لجن فاضلاب، سموم و علفکش ها سبب تجمع فلزات سنگین در سطح خاک و آلودگی آن شده که می تواند زندگی موجودات زنده را به مخاطره بیاندازد . این فلزات اثر سمی داشته و بر رشد گیاهان و فعالیت میکروارگانیسم ها نیز اثر سوء می گذارد . با توجه به مقادیر فراوان خاکهای آهکی در ایران، اطلاعات زیادی در مورد اثر فلزات سنگین بر فعالیت میکروبی در خاک های کشورمان وجود ندارد که به دلیل اهمیت زیاد نیتریفیکاسیون، این تحقیق شکل گرفت .