سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

دکتر پروین صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
صدیقه هاشمی فخر – دانشجوی دوره دکترای مدیریت آموزشی

چکیده:

آموزش شهروندی از جمله موضوعات مهم و اساسی در عرصه تعلیم و تربیت است. برخی از صاحب نظران آموزش شهروندی را پرورش قابلیت هایی در فرد که با افراد دیگر جامعه هم زیستی اجتماعی سالمی پیدا کند، می دانند و برخی دیگر آن را به معنای ورود انسان به دوره جدیدی تحت عنوان، "شهروند جهانی" در نظر می گیرند. در قبال دیدگاه های متنوع در آموزش شهروندی واکنش و نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهم است. بدین صورت که ICT می تواند تجربیات آموزشی و یادگیری ضعیف افراد را که در گذشته کسب کرده اند، جبران کند و آنها را غنی تر سازد. پس دو جنبه مهم در استفاده از ICT برای شهروندی فعال و مسئولیت پذیر است: ۱- استفاده از ICT در آموزش شهروندی و ۲- تاثیر ICT در آموزش شهرموند فعال و مسئولیت پذیر، که در نظر گرفتن هر دو جنبه در آموزش شهروندی اجتناب ناپذیر است این مقاله ضمن بررسی ابعاد جدیدی از جنبه های ICT دلالت ها و عناصر آن را در حوزه آموزش شهروندی و بویژه در رسالت درسی آن مورد بررسی قرار می دهد.