سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدعلی یزدان پناه – دکترای تحقیق در عملیات دانشگاه تهران

چکیده:

کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فن اوری اطلاعات و اطلاع رسانی به کارکنان و مدیران، برای توانمند کردن آنها د رکارهایشان امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با اشاره به این نکته، که توانمندسازی به معنی فراهم اوردن آزادی و اطلاعات بریای افراد است تا انان آنچه را که خود می خواهند بهگونه ای موفقیت امیز انجام دهند به جای اینکه انان را وادار کنیم تاانچه را ما می خواهیم انجام دهند، به مهمترین محرکهای محیطی که سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب می مایند یعنی اثرات فن اوری بر محیطهای کاری می پردازیم. سپس به تسهیماطلاعات به عنوان مهمترین عاملی که درگفتار نظریه پردازان بیان شده است، به قصد سازمانها از توانمندسازی کارکنان به کمک سیستمهای اطلاعاتی که امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات را برای سطوح پایینسلسله مراتب سازمانی فراهم آو.رده است اشاره کرده ایم. سپس با توجه به این نکته که هرچه اطلاعات شاغلین دربار سازمان ونحوه انجام وظایفش زیادتر باشد قادر به گرفتن تصمیمات بهتری خواهند بود و این امر موجب افزایش مسئولیت تصمیم گیری درکارکنان خواهد شد، نتیجه گرفته اید که کمبود اطلاعات با استفاده از فن اوری اطلاعات در سازمان ها و ابزارهای پشتیبان تصمیم برطرف شده است. همچنین با طرح یکی از بزرگترین ره آوردهای تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی که مدیران و کارکنان را قادر به ارتباط بیشتری با یکدیگر و با ارباب رجوع ساخته است، به سه روش حاصل از کاربرد این تکنولوژی یعنی سیستم پیام دهنده الکترونیکی، سیستم اطلاعات مدیران اجرایی و تشکیل میزگرد از راه دور اشاره کرده ایم.
در پایان، نتیجه گیری شده است که فناوری اطلاعات بی شک بر محتوای مشاغل، سطوح مهارتی کارکنان، وظایف و نقش مدیران تاثیر گذاشته و با اتکاء به فناوری های نوین اطلاعاتی کارکنان دانشی که وظیفه انجام محاسبات و ارائه راه حلهای مختلف بر عهده دارند، این امکان را برای سازمان فراهم آورده اند.