سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا جعفری – فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – استادیار و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا دری – عضو هیات علمی و رئیس ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین

چکیده:

حبوبات با ۲۳-۱۹ درصد پروتئین نقش بسزایی در تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان دارند ودر بین حبوبات لوبیا با توجه به ارزش تغذیه ای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است . این آزمایش در سال ١٣٨٢ در قالب یک طرح اسپلیت پلات – فاکتوریل با چهار تک رار بر پایه بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای شهرستانخمین انجام شد . حضور وعدم حضور علف های هرز به عنوان کرت اصلی، تراکم های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ بوته در متر مربع و لاین لوبیا سفید به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند . صفات مورد بررسی عبارتند از: ارتفاع گیاه – تعداد شاخه های فرعی- ‐ تعداد غلاف در بوته -‐ تعداد دانه در غلاف – تعداد دانه در بوته – وزن صد دانه وعملکرد دانه.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاهش فواصل کاشت در هر دو شرایط حضور وعدم حضور علف ها ی هرز باعث افزایش عملکرد گردید.حداکثرعملکرد لاین KS41105 در حضور علف ها ی هرز در فاصله کاشت ٤٠ سانتی متر ودر شرایط عدم حضور علف ها ی هرز در فاصله کاشت ٥٠ سانتی متر بدست آمد . حضور علف ها ی هرز باعث کاهش صفات مرتبط با عملکرد دانه از جمله تعداد غلاف در بوته ‐ تعداد دانه در بوته ووزن صد دانه گردید ، اما بر کاهش تعداد دانه در غلاف تاثیری نداشتند.